DuroflexRacing.com

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
ชาญวิช มาลารัตน์
011 - 1 - 70592 - 4
ออมทรัพย์